Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Trang bìa hội thảo "Tư duy thiết kế trong đổi mới kinh doanh" tháng 12 năm 2017 Tải về
2 Slide ngày thứ 2 hội thảo "Tư duy thiết kế trong đổi mới kinh doanh" tháng 12 năm 2017 Tải về
3 Slide ngày thứ 1 hội thảo "Tư duy thiết kế trong đổi mới kinh doanh" tháng 12 năm 2017 Tải về
4 Công văn số 108/CV-HH của Hiệp hội: V/v xin ý kiến về thẩm quyền quản lý và đầu tư, khai thác, sử dụng bảng quảng cáo trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Tải về
5 Công văn số 101/CV - HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v Đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quảng cáo tại Hà Nội Tải về
6 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty cổ phần ACS Tải về
7 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Tầm nhìn mới Tải về
8 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Goldsun Tải về
9 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của chi hội Thừa Thiên Huế Tải về
10 Thư mời hội viên hiệp hội quảng cáo việt nam tham dự hội thảo 2 ngày (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh của phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Tải về