SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh...

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát triển và phổ biến các tài...

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cung cấp một mạng lưới các hội...


Triển lãm quốc tế chuyên ngành đóng gói bao bì, in ấn và công nghiệp chế biến thực phẩm 2017

Thời gian: Từ 05/10 đến 08/10/2017 Địa điểm: Trung tâm Triển...

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thiết bị và Công nghệ Chế biến Nông - Lâm - Thủy sản 2017

Thời gian: Từ 30/11 đến 02/12/2017 Địa điểm: Trung tâm Triển...

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam 2017

Thời gian: Từ 09/08 đến 12/08/2017 Địa điểm: Trung tâm Triển...

Social

Đang trực tuyến :
2
Hôm nay :
1,170
Đã truy cập :
232,835